ربات تبدیل به پیام صوتی

Convert To Voice

صفحه اولHome
 این ربات با آیدی @vtovbot سعی می‌کند هر فرمتی و همچنین لینک youtube را به پیام‌صوتی‌تلگرام تبدیل‌کند. هدف ما پایین‌آوردن هزینه و زمان دانلود فایل‌هایی است که به دلیل داشتن کیفیت‌زیاد یا تصویر حجمشان بالا است و شما برای گوش‌دادن به آنها نیازی به کیفیت‌بالا یا تصویر ندارید. مثل یک مصاحبه، یک سخنرانی طولانی یا یک تدریس ضبط‌شده.

این ربات کمترین حجم ممکن را به شما تحویل می‌دهد. با توجه به کیفیت کم صدا، تبدیل موسیقی را با این ربات پیشنهاد نمی‌کنیم.

جدول زیر نمونه‌ای از هزینه‌هایی است که بعد از مدتی استفاده از شما درخواست خواهد شد. که در صورت رضایت پرداخت خواهید کرد.
@M2VBot - A telegram bot to convert video files to compressed telegram voice message or simple audio file
You may encounter the situation that you need to listen to lecture and or interview but you have to download the whole 4k movie while you just need the voice and maybe your internet bandwidth is limited and it take a while to download or you don't want to spend so much of your precious bytes for it :)
        
with this bot we do our best to squash your file make the smallest output possible.

There are some draw backs there as well like the compression affects the quality and you may need to look for another service if quality really matter to you
        
The bot is free to start and usage for a while. You can pay afterwards if you are happy with the service and willing to continue. Feel free to test it.
        
You'll pay only 1 cent for every 10 minutes of your file.
        
For every conversion With customized meta data you'll charged extra 20 cents
Duration Price
10 minutes 0.01 USD
2 hours 0.12 USD
16 hours & 40 minutes 1.00 USD
100 hours 6.00 USD
مدت هزینه
۱۰ دقیقه ۳۰ تومان
۵ ساعت ۹۰۰ تومان
۱۶ ساعت و ۴۰ دقیقه ۳هزار تومان
۱۰۰ ساعت ۱۸هزار تومان

شرایط استفادهNote:

 1. این ربات تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
 2. با توجه به جدید بودن ربات مفاد این توافق‌نامه ممکن است در طول زمان تغییر کند
 3. Agreement terms may change in the future and in that case you'll be informed in bot
 4. ویدئوها و سایرفایلهای ارسالی ممکن است گاهی به صورت تصادفی (جهت بعضی از بررسی‌ها و نظارتها) توسط پشتیبانان فنی ربات دیده شود.
 5. The bot does not store the forwarded files but some files may randomly checked by technical team for improvement purposes. These files will be deleted after a day or two

ربات‌های تلگرامی

تماس:

contact: