ربات تبدیل به پیام صوتی

صفحه اول
 این ربات با آیدی @vtovbot سعی می‌کند هر فرمتی و همچنین لینک youtube را به پیام‌صوتی‌تلگرام تبدیل‌کند. هدف ما پایین‌آوردن هزینه و زمان دانلود فایل‌هایی است که به دلیل داشتن کیفیت‌زیاد یا تصویر حجمشان بالا است و شما برای گوش‌دادن به آنها نیازی به کیفیت‌بالا یا تصویر ندارید. مثل یک مصاحبه، یک سخنرانی طولانی یا یک تدریس ضبط‌شده.

این ربات کمترین حجم ممکن را به شما تحویل می‌دهد. با توجه به کیفیت کم صدا، تبدیل موسیقی را با این ربات پیشنهاد نمی‌کنیم.

شرایط استفاده

  1. این ربات تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
  2. با توجه به جدید بودن ربات مفاد این توافق‌نامه ممکن است در طول زمان تغییر کند
  3. ویدئوها و سایرفایلهای ارسالی ممکن است گاهی به صورت تصادفی (جهت بعضی از بررسی‌ها و نظارتها) توسط پشتیبانان فنی ربات دیده شود.

ربات‌های تلگرامی

تماس: