سید مجتبی رضویان

توسعه دهنده بک‌اند
مدرس برنامه‌نویسی (روش حل مسئله) به کودکان و نوجوانان

آشنا با:

  • golang
  • mongo
  • telegram bot api
  • tdlib

ربات‌های تلگرامی

تماس: